O firmie

 

BNP PRO INVEST  Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Chrobrego 95 prowadzi działalność od roku 2001. Głównymi kierunkami działalności firmy są:

  • obrót nieruchomościami pod kątem budowy  pawilonów handlowo – usługowych
  • realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
  • prowadzenie jako Generalny Wykonawca robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w oparciu o współpracę ze sprawdzonymi podwykonawcami.