Kontakt

BNP PRO – INVEST SP. Z O.O. 

87-100 Toruń, ul. Równinna 7,9

NIP 671 010 09 78 , Regon 001411165

KRS Nr 0000032276 Sąd Rejonowy VII Wydział Gospodarczy W Toruniu

Kapitał zakładowy 50.000 PLN

E-Mail:  biuro@bnp-proinvest.pl