Budynek I/ZUS przy ul. Wybickiego 37/38 w Grudziądzu

Termomodernizacja oraz dostosowanie budynku I/Zus przy ul. Wybickiego 37/38 w Grudziądzu do przepisów ppoż. – Inwestor Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Toruń. Prace prowadzono od maja do października 2015 r.