Budynek mieszkalny w Toruniu ul. Freytaga 6-6A

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Freytaga 6-6 A w Toruniu na Osiedlu Jar dla Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wybudowano 20 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 1.072,47 m2. Prace zakończono zgodnie z umową w sierpniu 2015 r.